Dona Emilia R. Marcote Pardiñas

(Vda. de José da Auga)

PONTE DO PORTO

Envía condolencias